Postanowienie Prezydentki w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych

GWS, 29 września 2014 r.

  1. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Eksportu Rewolucji tow. Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego.
  2. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Kultury tow. Leszka Karakachanowa Sra.
  3. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Infrastruktury tow. Alojzego Pupkę.

Innych Komisarzy Ludowych – poza Trybunem Ludowym, Cenzorem i Pretorem – nie ma.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu