Postanowienie Prezydentki w sprawie odznaczenia uczestników czynu społecznego na listopad 2015

GWS, 28 listopada 2015 r.

Nadaje się Odznakę Zasłużonego Encyklopedysty im. Ottona Juliewicza Szmidta osobom biorącym udział w czynie społecznym na listopad 2015 – miesiąc pisania Encyklopedii Wandejskiej:

Ponadto, nadaje się Order Pracy towarzyszowi Prezerwatywowi Tradycji Radzieckiemu za przodownictwo w wyżej wymienionym czynie społecznym, wyrażone w zmianie 169 haseł Encyklopedii Wandejskiej za pomocą 577 edycji jednostkowych.

Postanowienie wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu