Postanowienie Prezydentki w sprawie nadania orderów na X-lecie Wandystanu

GWS, 11 grudnia 2014 r.

Z okazji dziesiątej rocznicy uzyskania niepodległości Mandragoratu Wandystanu, nadaję:

 1. Order Czerwonej Gwiazdy towarzyszom Alojzemu Pupce oraz Prezerwatywowi Tradycji Radzieckiemu, w uznaniu za ich nadzwyczajne zasługi w budowaniu silnego Mandragoratu, w którym Ludu Pracującemu Miast i Wsi żyje się coraz dostatniej.

 2. Order Pracy ze Złotą Gwiazdą towarzyszowi Maksowi Zwellowi za trud pracy włożony w budowę Systemu Kolektywnej Organizacji Komunistów.

 3. Order Pracy towarzyszowi Leszkowi Karakachanowowi Srowi za zbudowanie od podstaw Nowej Biblioteki Narodowej.

 4. Order Wolności towarzyszom Michałowi Michaelusowi, Sukcesowi Dupostrzałowi Zwellowi oraz Wissarionowi Aleksandrowiczowi Konewckerowi-Skurwinowiście za aktywność w miejscach publicznych Mandragoratu Wandystanu w tych trudnych czasach.

 5. Za wkład pracy włożony w rozbudowę czterdziestudziewięciu lokacji na dziesięciolecie Wandystanu, nadaję Odznakę Pamiątkową „Zasłużony w akcji 49 lokacji” towarzyszom:

  1. Maksowi Zwellowi
  2. Leszkowi Karakachanowowi Srowi
  3. Prezerwatywowi Tradycji Radzieckiemu
  4. Alojzemu Pupce
  5. Michałowi Michaelusowi
  6. Sukcesowi Dupostrzałowi Zwellowi
  7. Wissarionowi Aleksandrowiczowi Konewckerowi-Skurwinowiście.

Postanowienie wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu