Postanowienie Prezydentki o nadaniu Orderu Pracy towarzyszowi Helmutowi Walteryczowi

GWS, 29 marca 2015 r.

Postanawiam o nadaniu Orderu Pracy ze Srebrną Gwiazdą towarzyszowi Helmutowi Walteryczowi za doprowadzenie wandejskiej drużyny piłkarskiej do finału XII v-Mundialu, wykopanie w nim drużyny sarmackiej na przedostatnie miejsce w meczu, a także wyeliminowanie drużyn rajńskich w poprzednich fazach rozgrywek.

Postanowienie wchodzi w życie w chwili jego ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu