Postanowienie Prezydenta ws. wyznaczenia Wiceprezydenta

Genosse Wanda Stadt, 7 września AW 2017

  1. Mianuję Jezusa Ipanienkę na stanowisko Wiceprezydenta na okres do najbliższych wyborów prezydenckich.

  2. Upoważniam Wiceprezydenta do podejmowania wszystkich decyzji będących w gestii Prezydenta.

(-) Prezydent Michał Michaelus