Postanowienie Prezydenta w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych

GWS, 01 lipca 2015 r.

  1. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Eksportu Rewolucji tow. Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego.
  2. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Infrastruktury tow. Alojzego Pupkę.

Innych Komisarzy Ludowych – poza Trybunem Ludowym, Cenzorem i Pretorem – nie ma.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helmut Walterycz
Prezydent Mandragoratu Wandystanu