Postanowienie Prezydenta o nadaniu orderu z okazji dnia Albana Hoxhy

Genosse-Wanda-Stadt, 27 listopada 2016 r.

W uznaniu niebagatelnych dokonań drużyny narodowej Mandragoratu Wandystanu w piłce kopanej, w szczególności za odzyskanie po latach tytułu najlepszej drużyny mikroświata nadaję

towarzyszowi selekcjonerowi **Helmutowi Walteryczowi**
**Order Czerwonej Gwiazdy**

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

(-) Prezydent Michał Michaelus