Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 15 lipca 2008

Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie cofnięcia uznania Królestwu Lolardii

W imieniu Mandragoratu Wandystanu oświadczam, że od dnia dzisiejszego Mandragorat Wandystanu nie uznaje Krolestwa Lo(l)ardii za samodzielny podmiot w stosunkach międzynarodowych. Decyzję niniejszą podejmuję po konsultacjach z Komisarzem Ludowym d/s Zagranicznych, tow. Perunem. Wspólnie uznaliśmy, że poprzez liczne i głębokie związki z Księstwem Sarmacji Królestwo Lo(l)ardii utraciło suwerenność. Wszelkie kwestie dotyczące stosunków Mandragoratu Wandystanu z Lo(l)ardią ustalać będziemy zatem bezpośrednio z Księstwem Sarmacji.

Tym samym za nieważne uznaję Postanowienie prezydenta MW z dnia 27. lipca 2007 r. w/s w sprawie uznania Królestwa Lolardii

(-) Ivo de Folvil Drogi Lider