Postanowienie Prezydenta MW z dnia 5 grudnia 2007 r. w.s. uznania KS

Towarzysze! Ludu pracy!

Mocą nadaną mi przez Konstytucję i Lud pracujący miast i wsi Wandejskich postanawiam o uznianiu Księstwa Sarmacji jako niezależnego i niepodległego bytu państwowego.

Uzasadniam to tym, że: a) Minęło wiele czasu od wydarzeń czerwcowych b) Chcąc te wydarzenia wyjaśnić trzeba z nimi rozmawiać, a żeby rozmawiać trzeba uznawać istnienie rozmówcy c) Zapowiadałem, że Sarmację uznam. d) Na uznaniu mam zamiar poprzestać, ewentualnie zostanie tam wysłany emisariusz celem szerzenia zamętu.

GWS 05.12.2007 r. Arkadij Suczysyn Magov Drogi Lider

oryginał postanowienia