Postanowienie Prezydenta MW z dnia 5 grudnia 2007 r. w.s. powołania KLd sZagranicznych

Towarzysze Analici!

Mocą nadaną mi przez Konstytucję i Lud postanawiam powołać na stanowisko Komisarza Ludowego ds. Zagranicznych, wybitnego specjalistę w tej dziedzinie, zasłużonego obywatela, byłego Prezydenta, wspaniałego męża stanu tow. Bruthusa Peruna.

Socjo-pozdro

GWS 05.12.2007 r. Arkadij Suczysyn Magov Drogi Lider

oryginał postanowienia