Postanowienie Prezydenta MW z dnia 20 września 2007 r. w sprawie powołania wiceprezydenta

Niniejszym powoluje Tow. Michala Radetzky'ego na stanowisko wiceprezydenta Mandragoratu Wandystanu.

Jednoczesnie przekazuje Tow. Radetzky'emu kompetencje prezydenckie na okres jednego tygodnia, poczawszy od dnia dzisiejszego z ograniczeniem w zakresie niemoznosci prowadzenia polityki zagranicznej i odwolywania komisarzy ludowych. Nakladam jednoczesnie na Tow. obowiazek informowania o podjetych decyzjach i postanowieniach. Biore rowniez odpowiedzialnosc za decyzje Tow. Radetzky'ego podjete w okresie sprawowania wladzy.

Decyzje motywuje stanem zdrowia, ktory zmusza mnie do odpoczynku i rekonwalescencji po zamachu. Nie pozwala mi to rowniez na skonsultowanie decyzji z Tow. Radetzkym, dlatego prosze o poszanowanie mojej decyzji

Bruthus agregat Perun- Radetzky Prezydent MW Drogi Lider

Oryginał postanowienia