Postanowienie Komisarza Ludowego d/s Eksportu Rewolucji o powołaniu sekretarza nadzwyczajnego

GWS, 7 listopada 2014 r.

§1 [Powołanie]

Powołuje się tow. Zwella, Maxa na stanowisko Nadzwyczajnego Sekretarza w Komisariacie Ludowym d/s Eksportu Rewolucji.

3 [Obowiązki]

Do obwiązków Nadzwyczajnego Sekretarza należy nawiązywanie kontaktów z właściwymi urzędami wskazanych przez Komisarza państw. W przypadku otrzymania stosownej akredytacji w państwie przyjmującym, Nadzwyczajny Sekretarz reprezentuje Mandragorat Wandystanu w danym państwie w randze ambasadora.

§2 [Postanowienia końcowe]

Postanowieniu wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Komisarz Ludowy d/s Eksportu Rewolucji