Postanowienie Kolektywu Mandragorskiego o wyniku wyborów prezydenckich

Postanowienie Kolektywu Mandragorskiego nr 21 w sprawie ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich

  1. Ogłasza się wyniki wyborów na urząd Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, przeprowadzonych w dniach 27-29 listopada 2013:
    a) 9 z 10 uprawnionych osób oddało głos w wyborach, co oznacza że frekwencja wyborcza wyniosła 90%;
    b) 9 (100%) spośród głosujących opowiedziało się za wyborem Prezerwatywa Tradycji Radzieckiego na urząd Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, przeciw zagłosowało 0 (0%).

  2. W związku z powyższym stwierdza się że na urząd Prezydenta Mandragoratu Wandystanu wybrany został Prezerwatyw Tradycja Radziecki. Prezydent-Erekt obejmie funkcję po zaprzysiężeniu przez Kolektyw Mandragorski.

(―) Alojzy Pupka, Mandragor Jutrzenki
(―) Alojzy Pupka, Mandragor Socjogramu