Postanowienie KLiP o Centralnej Komisji Planowania

GWS, 29 listopada 2014 r.

§1 [Centralna Komisja Planowania]

Powołuje się do życia państwową kooperatywę o nazwie Centralna Komisja Planowania.

§2 [Lokal]

Oddaje się Centralnej Komisji Planowania biura przy ulicy Wiery Muchiny 8 w Genosse-Wanda-Stadt.

§3 [Zakres obowiązków]

Centralna Komisja Planowania ma się zająć wprowadzaniem do obiegu towarów na zlecenie kooperatyw. Jak im będzie trzeba.

§4 [Przekazanie przedmiotów]

Wszystkie surowce, maszyny, pojazdy i inne potrzebne a powstałe podczas testu systemu przedmioty przekazuje się Centralnej Komisji Planowania.

§5 [Wypierdalać]

Wypierdalać!

/-/ inż. Max Zwell, Komisarz Ludowy d/s Informatycznych i Planowania