Postanowienie Cenzorki numer 26 o degradacji (J. Zaorski)

GWS, 31 sierpnia 2018 r.

  1. Na podstawie art. 1 Ustawy Churału Ludowego nr 10 o obywatelstwie wandejskim degraduję tow. Jana Zaorskiego ze stopnia Wandejczyka na Sarmatę.
  2. Równocześnie kieruje się Towarzysza do Poradni Zdrowia Wandersexxxualnego przy Szpitalu Głównym imienia Raula Castro w Precelurbańsku na HTZ, z rozpoznaniem F64.0.
  3. Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkować odebraniem wandejskiej wizy.
  4. Jak statki na niebie.
(—) Ola Kaarina Isadora Chojnacka, cenzorka