Postanowienie Cenzorki numer 25 o utracie obywatelstwa (J. Ipanienko)

GWS, 5 sierpnia 2018 r.

  1. Na podstawie art. 7 Konstytucji Mandragoratu Wandystanu stwierdzam utratę obywatelstwa wandejskiego przez tow. Jezusa Ipanienkę na skutek zrzeczenia się.

  2. Poucza się Towarzysza, że szerzenie ideałów wandokomunizmu i praca na rzecz propagowania prawdziwie wandnej muzyki wśród zdegenerowanych mas ludzkich w krajach monarchofaszystowskich nie wymaga zrzekania się wandejskiego obywatelstwa. Nigdzie nie jest to napisane. Szejm on ju krejzi piryt.

  3. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Ola Kaarina Isadora Chojnacka, cenzorka