Postanowienie Cenzorki nr 13 w sprawie utraty obywatelstwa wandejskiego (S. D. Zwell)

GWS, 25 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 7 Konstytucji Mandragoratu Wandystanu stwierdzam utratę obywatelstwa wandejskiego przez tow. Sukcesa Dupostrzała Zwella na skutek zrzeczenia się.

Pouczam, że jest już mi właściwie wszystko jedno.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska, cenzorka