Postanowienie Cenzora o nadaniu obywatelstwa 1 2014

GWS, 2 lipca 2014 r.

§1 [Nadanie obywatelstwa]

Nadaje się obywatelstwo towarzyszowi Sukcesowi Dupostrzałowi Zwellowi.

§2 [Instruktaż]

Instruuje się towarzysza Sukcesa Dupostrzała Zwella że obywatelstwo wandejskie to nie byle hop-siup.