Postanowienie Cenzora nr 8 o odebraniu obywatelstwa (W. A. Konewcker-Skurwinowista)

Precelourbańsk, 28 czerwca AW 2015

§1 [ODEBRANIE OBYWATELSTWA]

Odbiera się obywatelstwo wandejskie towarzyszowi Wissarionowi Konewcker-Skurwinowiście, legitymizującemu się paszportem B0826 w związku z jego zrzeczeniem się.

§2 [POUCZENIE]

Mimo defetyzmu i dezercji nie tracimy wiary w internacjonalizm. Niewzruszony jest blok ludów pracujących całego mikroświata. Śmierć monarchofaszyzmowi!

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Cenzor