Postanowienie Cenzora nr 7 odebraniu obywatelstwa

Precelourbańsk, 18 czerwca AW 2015

§1 [ODEBRANIE OBYWATELSTWA]

Odbiera się obywatelstwo wandejskie towarzyszowi Iwanowi Pietrowowi vel Kim Il Milowi, legitymizującemu się paszportem B0833 w związku z jego zrzeczeniem się.

§2 [POUCZENIE]

Defetyzm ssie, a real nie istnieje, dezercja w obliczu wroga jest natomiast jednym z najgorszych przewinień. Niewadni pozostaną niewandnymi.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Cenzor