Postanowienie Cenzora nr 5 o nadaniu obywatelstwa (W. A. Konewcker-Skurwinowista)

Sigmarstadt, 19 grudnia AW 2014

§1 [NADANIE OBYWATELSTWA]

Nadaje się obywatelstwo towarzyszowi Wissarionowi Aleksandrowiczowi Konewckerowi-Skurwinowiście legitymującemu się kartą pobytu B0826, .

§2 [POUCZENIE]

Na rzecz Ludowej Ojczyzny można pracować. Reżimy burżuazyjne na obywatelstwo wandejskie źle, hańba ich i ich współpracowników. W razie potrzeby skierowania do Systemu Obozów Engels wydaje sekretariat cenzoriatu, obecny przy każdym buduariacie.

Wypierdlać! Helmut Walterycz, Cenzor