Postanowienie Cenzora nr 4 o nadaniu obywatelstwa (B. Felimi-Liderski)

GWS, 25 sierpnia 2014 r.

§1 [Nadanie obywatelstwa]

Nadaje się obywatelstwo towarzyszowi Bully'emu Felimi-Liderskiemu.

/-/ Max Zwell, Cenzor