Postanowienie Cenzora nr 3 o odebraniu obywatelstwa (A. T. Wileński)

GWS, 4 sierpnia 2014 r.

§1 [Odebranie obywatelstwa]

Odbiera się obywatelstwo towarzyszowi Akademikowi Jakmutam Piczowi (szuja nazwiska zmienia).

§2 [Pouczenie]

Tytanowa knaga Ludowej Sprawiedliwości i tak dopadnie zdrajcę.

/-/ Max Zwell, Cenzor