Postanowienie Cenzora nr 24 o nadaniu obywatelstwa (P. T. Radziecki)

  1. Na podstawie art. 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 VI 2015 r. nadaję obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu Prezerwatywowi Tradycji Radzieckiemu (B0408) na wniosek zainteresowanego.
Alojzy Pupka
Cenzor

31 marca 2018