Postanowienie Cenzora nr 23 o nadaniu obywatelstwa (O.K.I. Chojnacka)

  1. Na podstawie art. 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 VI 2015 r. nadaję obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu Oli Kaarinie Isadorze Chojnackiej (B0044) na wniosek zainteresowanej.
Alojzy Pupka
Cenzor

23 lutego 2018