Postanowienie Cenzora nr 21 o nadaniu obywatelstwa (M. Zwell)

  1. Na podstawie art. 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 VI 2015 r. nadaję obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu inżynierowi Maxowi Zwellowi (B0779) na wniosek zainteresowanego
Alojzy Pupka
Cenzor

28 października 2017