Postanowienie Cenzora nr 18 o odebraniu obywatelstw (M. Iwanowow, B. Felimi-Liderski)

  1. Na podstawie artykułu 3 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 czerwca 2015 postanawiam o odebraniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Michachaiłowi IWANOWOWI (B0873) oraz Bully'emu FELIMIEMU-LIDERSKIEMU (B0760) na wniosek zainteresowanych.
  2. Pouczam zainteresowanych, że rezygnacja z praw i przywilejów obywatela nie jest właściwym wyjściem z sytuacji impasu aktywnościowego. Wandejska rewolucyjna ojczyzna żąda poświęceń, a nie białych flag.
Alojzy Pupka
Cenzor

2 października 2016