Postanowienie Cenzora nr 17 o odebraniu obywatelstwa (P. T. Radziecki)

  1. Na podstawie artykułu 3 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 czerwca 2015 postanawiam o odebraniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Prezerwatywowi Tradycji RADZIECKIEMU (B0408) na wniosek zainteresowanego.
  2. Pouczam zainteresowanego, że rezygnacja z praw i przywilejów obywatela nie pociąga za sobą zwolnienia z obowiązków mieszkańca i dobrego wandysty. Uprasza się być aktywnym.
Alojzy Pupka
Cenzor

3 sierpnia 2016