Postanowienie Cenzora nr 16 o odebraniu obywatelstwa (I. B. Kanapowna)

  1. Na podstawie artykułu 3 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 czerwca 2015 postanawiam o odebraniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Iksdemotikonie Bundesrepublice KANAPOWNIE (B0787) na wniosek zainteresowanej.
  2. Pouczam zainteresowaną, że uleganie szantażom jest wybitnie niewandne, a rezygnowanie z obywatelstwa pod wpływem szantażu no to już w ogóle.
Alojzy Pupka
Cenzor

17 lipca 2016