Postanowienie Cenzora nr 15 o nadaniu obywatelstwa (M. Iwanowow)

  1. Na podstawie artykułu 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 czerwca 2015 postanawiam o nadaniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Michachaiłowi IWANOWOWI (B0873) na wniosek zainteresowanego.
  2. Pouczam obywatela, że od teraz stanowi oficjalnie część kolektywu obywatelskiego Mandragoratu Wandystanu, ma prawo do poczucia wyższości z tego tytułu, oraz obowiązek aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Wypierdalać!
Alojzy Pupka
Cenzor

13 lipca 2016