Postanowienie Cenzora nr 14 o odebraniu obywatelstwa (P. N. Wileńska)

  1. Na podstawie artykułu 3 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 czerwca 2015 postanawiam o odebraniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Paulinie Natalii WILEŃSKIEJ (B0196) na wniosek zainteresowanej.
  2. W związku z tym stwierdzam opróżnienie funkcji publicznych pełnionych przez w/w, to jest urzędu prezydenta, urzędu trybuna oraz mandatu kwiatona do Churału Ludowego.
  3. Pouczam zainteresowaną, że zważywszy na to że rezygnacja z obywatelstwa wandejskiego stanowi niewątpliwy objaw masochizmu, powinna poddać się niezwłocznie badaniom lekarskim.
Alojzy Pupka
Cenzor

13 lipca 2016