Postanowienie Cenzora nr 10 o przywróceniu obywatelstwa (W. A. Konewcker-Skurwinowista)

Lynczuan, 5 października AW 2015

§1 [PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA]

Przywraca się obywatelstwo towarzyszowi Wissarionowi Aleksandrowiczowi Konewckerowi-Skurwinowiście legitymującemu się kartą pobytu B0826, .

§2 [POUCZENIE]

I żeby mi to było ostatni raz!

PTR
Cenzor