Pakt obronny z Wolną Republiką Winktown

Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Orzislav Toddson, Prezydent Wolnej Republiki Winktown, w imieniu swoim oraz Wolnej Republiki Winktown;

oraz

Jego Ekscelencja Mandragor Marceli Baldachim Khand, pełniący obowiązki Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, w imieniu swoim oraz Mandragoratu Wandystanu;

zawierają poniższy Pakt:

Art. 1.

Wysokie Układające się Strony uznają, że zbrojna napaść na co najmniej jedną z nich jest napaścią na obie Wysokie Układające się Strony.

Art. 2.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do udzielenia wszelkiej pomocy w przypadku zagrożenia integralności terytorialnej, suwerenności, niepodległości lub bezpieczeństwa co najmniej jednej z nich.

Art.3.

Wysokie Układające się Strony dopuszczają przebywanie na terytorium jednej Strony sił zbrojnych drugiej Strony w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia, na mocy odpowiednich porozumień organów administracji wojskowej Wysokich Układających się Stron.

Art.4.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do udzielenia wszelkiej pomocy sojusznikom Wysokich Układających się Stron, w przypadku zagrożenia integralności terytorialnej, suwerenności, niepodległości lub bezpieczeństwa tychże i za ich zgodą.

(-) Marceli Baldachim Khand
(-) Orzislav Toddson