POSTANOWIENIE CENZORKI nr 30 O NADANIU OBYWATELSTWA (H. H. VAN DER POHL)

  1. Na podstawie art. 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 VI 2015 r. nadaję obywatelstwo Helmutowi Herakliuszowi van der Pohl na wniosek zainteresowanego.

  2. Jednocześnie upomina się Towarzysza van der Pohla, iż mi nie może >>twardnieć kupa w pupie<<, choćby dlatego, iż, jak powszechnie wiadomo, to mężczyźni, a nie kobiety srają. A ja do tej grupy społeczno-stołecznej się nie zaliczam.

(-)Ola Kaarina Isadora Chojnacka, Cenzorka