P0011

Ustawa konstytucyjna o zmianie Konstytucji Mandragoratu Wandystanu

Art. 1. W ustawie konstytucyjnej Konstytucja Mandragoratu Wandystanu dokonuje się następujących zmian:

1) w preambule zdanie "Wolnościowe tradycje Klubu Rzeczypospolitej Polskiej, Wolnego Klubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Księstwa Sarmacji, znalazły ucieleśnienie w państwie wandejskim." zamienia się na "Wolnościowe tradycje polskojęzycznego świata wirtualnego znalazły ucieleśnienie w państwie wandejskim",

2) artykuł 3 skreśla się,

3) w artykule 24 słowa "w myśl prawa reżimu grodziskiego" zamienia się na "w myśl prawa międzynarodowego",

4) w artykule 55 skreśla się słowa "oraz prawo reżimu grodziskiego obowiązujące w Mandragoracie Wandystanu".

5) artykuł 64 skreśla się,

Art. 2. W ustawie konstytucyjnej Przepisy wprowadzające Konstytucję Mandragoratu Wandystanu artykuł 6 skreśla się.

Art. 3. Porucza się Mandragorowi Jutrzenki opublikowanie jednolitego tekstu Konstytucji Mandragoratu Wandystanu uwzględniającego niniejsze zmiany.

Art. 4. Ustawa konstytucyjna wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podpisano:

(-) Mandragor Khand

(-) Mandragor Winnicki