P0010

Uchwała o nadaniu statusu osoby niepożądanej na terenie MW obywatelowi Kozaneckiemu Piotrowi Mikołajowi

Churał Ludowy Mandragoratu Wandystanu, stosujac zasadę wzajemności, ogłasza Piotra Kozaneckiego, zamieszkałego w mieście Grodzisk, osobą niepożądaną na terenie Mandragoratu Wandystanu do dnia 13 sierpnia 2008.