P0008

Ustawa prezydencka o wyrazeniu zgody na aneksje ziemi niczyjej i wykorzystanie SAL poza granicami Mandragoratu Wandystanu.

Wyraża się zgodę na zajęcie terytorium niepodlegającego jakiejkolwiek jurysdykcji państwowej, przylegającego do Mandragoratu Wandystanu, pomiędzy Królestwem Lolardii, Sułtanatem Al- Farun i Mandragoratem Wandystanu, z przeznaczeniem na tereny powstającego Okręgu Autonomicznego Zongyi Ludowej.

Jednocześnie wyraża się zgodę na wkroczenie na opisane wyżej terytorium Sarmackiej Armii Ludowej, to jest Gellonskiego Hufca Maszynowego im. Dzieci Panoramy i Ochotniczego Cwierćbatalionu Baridajskiego Buffalo Soldiers wraz z podległymi wyżej wymienionym jednostkom ochotnikami zongyijskimi. Pozostałe jednostki SAL zostaną wykorzystane tylko w razie potrzeby.