P0005

Uchwała Churału Ludowego o zniesieniu Obwodu Autonomicznego

Art. 1. Churał Ludowy znosi sie Obwód Autonomiczny Państwa Zakonu Sigmara.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obojga mandragorów.