Jazysz Krakozy Adamdar nr 3 o wyborze Żuzdarbaszy

My, Lud Krakozów, zebraliśmy się 7 sierpnia 2017 r. na stepach pod Masłogatami w celu wybrania Żuzdarbaszy zgodnie z przepisami Bujryku Illianowiczańskich Żuzów Krakozji. W rezultacie demokratycznej deliberacji, oświeceni duchem Naszego Wiecznego Przywódcy, ustanowiliśmy po dwudziestu dniach picia kumysu intensywnych obrad, tzn. w dn. 27 sierpnia 2017 r., ten oto Jazysz:

I.

Wybieramy Żuzdarbaszę na Żuzdarbaszę.

II.

Jazysz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podpisał Lud Krakozów