Jazysz Krakozy Adamdar nr 2 o zmianie Jazyszu nr 1 o Liście Krakozów

My, Lud Krakozów, zebraliśmy się 31 lipca 2017 r. na stepach pod Illianowiczowskiem i w efekcie demokratycznej deliberacji, oświeceni duchem Naszego Wiecznego Przywódcy, ustanowiliśmy ten Jazysz:

I.

Do punktu pierwszego Jazyszu nr 1 o Liście Krakozów dopisujemy następującą pozycję:

W ten sposób potwierdzamy, że wymieniony wyżej z nazwiska Towarzysz należy do Ludu Krakozów.

II.

Jazysz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podpisał Lud Krakozów