Jazysz Krakozy Adamdar nr 1 o Liście Krakozów

My, Lud Krakozów, zebraliśmy się 21 lipca 2017 r. na stepach pod Illianowiczowskiem i w efekcie demokratycznej deliberacji, oświeceni duchem Naszego Wiecznego Przywódcy, ustanowiliśmy ten Jazysz:

I.

Czyniąc zadość wymaganiom ustalonym w przepisach, w szczególności w art. 4. Bujryku Illianowiczańskich Żuzów Krakozji, ustalamy następującą listę Krakozów:

II.

Jazysz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podpisał Lud Krakozów