Informacja KLiP (02/2014)

GWS, 12 grudnia 2014 r.

§1 [Dodruk engelsów]

Dodrukowano 110 000 engelsów bezpośrednio na karty WanderCard.

§2 [Dofinansowania]

Centralna Komisja Planowania - 10 030 en
Centrala Przemysłu Naftowego - 3 000 en

tow. Prezerwatyw Tradycja Radziecki - 1000 en
tow. Paulina Wileńska - 1000 en
tow. Wissarion Aleksandrowicz Konewcker-Skurwinowista - 1000 en
tow. Max Zwell - 1000 en

§2 [Powołanie na stanowiska]

  1. Powołano tow. P.T. Radzieckiego na stanowisko kierownika Centrali Przemysłu Naftowego z pełną niezależnością w kwestiach budżetu i rozwoju.

  2. Powołano tow. Helmuta Walterycza na stanowisko kierownika Oficyny Wydawniczej Engels III z pełną niezależnością w kwestiach budżetu i rozwoju.

§4 [Okres]

Informacja powyższa dotyczy okresu od 27.11.2014 do 12.12.2014.

/-/ inż. Max Zwell, Komisarz Ludowy d/s Informatycznych i Planowania