Informacja KLiP (01/2014)

GWS, 27 listopada 2014 r.

§1 [Dodruk engelsów]

Dnia 14.11.2014 dodrukowano 10000 engelsów i oznaczono je numerem serii AA.

Wprowadzono do obiegu 3 karty WanderCard z kwotą 1000 engelsów na każdej.

§2 [Dofinansowanie]

Z racji czynnego i aktywnego udziału w akcji "49 Lokacji" przekazano tow. tow. von Automaten und Halbutometen i Radzieckiemu po jednej karcie WanderCard doładowanej na kwotę 1000 engelsow każda z przeznaczeniem na zakup paliw płynnych i inne bieżące wydatki związane z podróżami po kraju.

§3 [Okres]

Informacja powyższa dotyczy okresu od 14.11.2014 do 27.11.2014.

/-/ inż. Max Zwell, Komisarz Ludowy d/s Informatycznych i Planowania