Edykt Prezydentki w sprawie zasiedlenia Ziem Prawiczych

GWS, 17 listopada 2015 r.

§ 1

W celu zasiedlenia niezamieszkałych wandejskich miejscowości utworzonych podczas akcji „49 lokacji” i ulżenia problemom mieszkaniowym miasta stołecznego Genosse-Wanda-Stadt, zmienia się miejsce zamieszkania i pobytu zamieszkujących je osób wg poniższej tabeli:

nowe miejsce zamieszkania imię i nazwisko przesiedlanego
Bitersłit Symfoniczny Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán
Budionnów Ursus Traktorian Brinkerhoff
Chęć Robotnicza Kristian Arped
Danton nad Bystrorzeką Che Sztandar Patapon
Engels III Andronichus Bryennios
Gierkino Ekskomunik Spacjusz Kałmanawardze
Jegorow Ryboprzetwórczy Hugo Miramontes
Jurta Urbana Felix Pravo Levo
Jutro Anhalckie Maciej Faron
Kalaposemberváros Pavel Svoboda
Karpatia Nabukańska Jan Maria Trzepiekoński
Komunogród Adrian Jasiński
Ludwikoburbońsk Orjon Surma
Magowo Wielkie Leonid Wołgowicz
Minas Mirthil Zenovjos Skitjos
Nowe Wandowice Ola Kaarina Isadora Chojnacka
Nowy Bananopeszt Tobiasz von Richtoffen
Piesków Scholandzki-Czeka Ryszard Wałbrzyszenko
Piździgród Lolardzki Piotr Pięta
Prezerwat Tradycji Ali Nišar
Przemysławoprzybyłowsk Wand. Sted Asketil
Pupkowice Anarchia Napalm Perun
Skoroszki Iksdemotikona Bundesrepublika Kanapowna
Sobczakowo Rewolucyjne Jan von Maikowski
Stalinogród Nadzienunta III
Szo-Po-Troll Siergiej Makłow
Trock Ametyst Faradobus
Wandjang Sasza Wisarionowicz
Wandoobrona Daniel von Witt
Wrota Auterry Kristian Iversen
Zakrocztrzym Konstanty Jerzy Michalski
Żenadowice Adrien da Firenza

§ 2

W celu zapewnienia ochrony przed dzikimi plemionami rajńskimi i lolardzkimi rubieży Mandragoratu Wandystanu, przesiedla się następujące oczywiste klony do miejscowości Srakanarajn:

§ 3

Edykt wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
prezydentka Mandragoratu Wandystanu