Edykt Prezydentki w sprawie porządków w Radzie Komisarzy Ludowych

GWS, 18 marca 2015 r.

Na podstawie art. 5 i 5A Konstytucji Mandragoratu Wandystanu z dnia 7 października 2012 r. postanawiam o skreśleniu w Edykcie Prezydentki w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych z dn. 29 września 2014 r. artykułów 2. i 3,33. Wymienionych w nich Komisarzy Ludowych odwołuje się.

Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu