Edykt Prezydenta o wynikach wyborów

GWS, 17 czerwca 2014 r.

§1 [Frekwencja]

We wszystkich wyborach na urzędy kwiatońskie swoje głosy oddało siedmiu obywateli na dziewięciu uprawnionych.

§2 [Wybór Cenzora]

Wybrany został tow. Max Zwell, uzyskawszy cztery głosy. Tow. Helmut Walterycz uzyskał trzy głosy, tow. Pupka nie uzyskał żadnego głosu.

§3 [Wybór Pretora]

Wybrany został tow. Defloriusz Dyman Wander, uzyskawszy cztery głosy. Tow. Max Zwell uzyskał dwa głosy, tow. Walterycz uzyskał jeden głos.

§4 [Wybór Trybuna]

Wybrany został tow. Alojzy Pupka, uzyskawszy cztery głosy. Tow. Wander uzyskał dwa głosy, tow. Walterycz uzyskał jeden głos.

§5 [Postanowienia końcowe]

Bieg kadencji rozpoczyna się od momentu ogłoszenia wyników.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Prezydent