Edykt Prezydenta o tymczasowym przesiedleniu

GWS, 22 sierpnia 2014 r.

§1 [Przesiedlenie]

 1. Dla zachowania porzadku publicznego oraz w celu umożliwienia efektywnej reedukacji osobników monarchofaszystowskich postanawia się o przymusowym przesiedleniu następujących osób, zamieszkałych w Genosse-Wanda-Stadt do obozu Engels III:
  • tow. Hugo Pac;
  • tow. Jeremiasz Winchester;
  • tow. Młynek Kawowy;
  • tow. Mikołaj Torped;
  • tow. Helwetyk Romański
  • tow. Fryderyk von Hohenzollern;
 2. Do wykonania postanowień Edyktu upoważnia się i zobowiązuje Służbę Bezpieczeństwa MW.
 3. Po stwierdzeniu przez służbę obozu postepów w reedukacji mogą one podjąć decyzję o zwolnieniu przesiedleńców i dopuścić ich przeniesienie do innych regionów kraju.

§2 [Postanowienia końcowe]

Edykt wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Prezydent