Edykt Prezydenta o dyslokacji

GWS, 24 sierpnia 2014 r.

§1 [Dyslokacja]

1.Dla zapewnienia równomiernego rozwoju i dobrobytu na całym terytorium Mandragoratu Wandystanu, a także dla rozwiązania demograficznego problemu miasta stołecznego Genosse-Wanda-Stadt, postanawia się o dyslokacji i przemeldowaniu niżej wymienionych osób do wskazanych ośrodków miejskich lub wiejskich i o przydzieleniu im odgórnie miejsca pracy. Albowiem, jak wiadomo, kto nie pracuje ten nie je, a Ludowe Państwo zapewnia wszystkim równy dostęp do dóbr, w tym spożywczych.

2.Następujący mieszkańcy i obywatele zostają przydzieleni do odpowiednich ośrodków:

3.Dyslokacja następuje na koszt i odpowiedzialność Mandragoratu Wandystanu i jest przeprowadzana w sposób humanitarny. W trakcie dyslokacji dyslokowani są uprawnieni do 1 posiłku na każde rozpoczęte 8 godzin podróży.

4.Po dokonaniu dyslokacji, dyslokowani są meldowani w lokalnym hotelu robotnicznym.

§2 [Postanowienia końcowe]

Edykt wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Prezydent