Edykt Buduara ws. Delegalizacji Heteroseksualizmu

Sodoma, 21 listopada 2014 r.

Art. 1

Jakiekolwiek zachowania heteroseksualne lub propagowanie tychże są całkowicie zabronione na terenie całego Okręgu Autonomicznego Sodoma i Gomora.

Art. 2

Dopuszczenie się zbrodni heteroseksualizmu skutkuje natychmiastowym wydaleniem z terytorium OA Sodoma i Gomora.

Art. 3

Osoby nie będące mieszkańcami OA Sodoma i Gomora podejrzane o dopuszczanie się bądź propagowanie heteroseksualizmu nie zostaną na terytorium OA Sodoma i Gomorora wpuszczone.

Art. 4

Przestępstwo heteroseksualizmu, na podstawie odpowiednich dowodów stwierdzić każdy Inspektor Penisa posiadający ważną licencję.

Art. 5

Powyższy Edykt może zostać uchylony względem konkretnych osób odpowiednim postanowieniem Buduara, w przypadku, gdy taka osoba ma status przedstawiciela dyplomatycznego.

Art. 5

Wszystkim Inspektorom Penisa organizuje się odpowiednie szkolenia z zakresu wykrywania heteroseksualizmu.

Art. 6

Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sukces Dupostrzał Zwell
Buduar Okręgu Autonomicznego SoGo