Dekret Buduara Winnicy nr 1/2018

z dnia 9 stycznia 2018 r.

  1. Na cześć wyboru tow. Dartha Kanzlera na stanowisko głowy panstwa II Księstwa Sarmacji, zmienia się nazwę ulicy Obrońców Monte Cassino na Księcia Janusza.

  2. Dekret wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(—) Polyna V.
Buduar Robotniczo-Włościańskiego
Ludowego Miasta Winnicy